Jokainen on tanssin ja liikkeen arvoinen. Puhumattakaan kuinka paljon nautintoa musiikin rytmi ja sen mukana itsensä ilmaisu meille jokaiselle tuottaa! Varaa erityisryhmien tanssi- ja liikuntatunnit sarjapaketteina tai yksittäisinä kertoina.

Erityisryhmien liikunta määritellään sellaisten henkilöiden liikunnaksi, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista (Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö 1996).

Erityisryhmiin kuuluva henkilö

Erityisryhmiin kuuluvat henkilöt, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus tai joilla muusta syystä on tarvetta erityiseen tukeen.

Erityisryhmiin kuuluvia ovat esimerkiksi henkilöt, joilla on tuki- ja liikuntaelimistön vamma tai sairaus, keskushermoston vamma tai sairaus, kehityksen häiriö tai viivästymä, aistivamma, sydän- ja verenkiertoelimistön sairaus, aineenvaihduntasairaus, mielenterveyshäiriö tai muu sairaus. Myös ikääntyvät ja erilaiset etniset ryhmät voidaan lukea joissakin tapauksissa erityisryhmiin kuuluviksi.

Erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä on Suomessa noin miljoona, joten et/ette ole tilanteessanne yksin. Minulla on kokemusta erityisryhmien kanssa liikkumisesta ja liikuttamisesta. Minna :)

(Lähde: Soveltava liikuntakasvatus-kurssimateriaali, Jyväskylän yliopisto)