Jatkuva itsensä kehittäminen laadukkaiden koulutuksien avulla on tärkeä osa liikunta- ja ravintovalmentajan työtä. Olen suorittanut Trainer4 You.n järjestämät lisensoidut koulutukset Hyvinvointivalmentaja, Kuntosalivalmentaja, Ravintovalmentaja sekä Personal Trainer. Työssäni haluan auttaa sinua etenemään polullasi kohti tavoitteitasi! Alla voit perehtyä lisää mitä edellä mainitut koulutukset tarkoittavat.

Standardi auttaa tunnistamaan ammattilaisen!

Liikkumattomuuden kustannukset ovat vuosittain Suomessa jo miljardiluokkaa, puhumattakaan liikkumattomuuden mukanaan tuomasta inhimillisestä kärsimyksestä. Yksi ongelmaa kiihdyttäneistä tekijöistä on ollut riittämätön liikunnan ammattilaisten määrä. Suomessa esimerkiksi lääkärin pakollisiin opintoihin ei kuulu lainkaan erillistä liikuntalääketieteen kurssia, joten tässäkin arvostetussa ammattikunnassa tietämys on pitkälti oman kiinnostuksen ja harrastuneisuuden varassa. Suurta yleisöä hämmentää, mistä saada luotettavaan tieteelliseen tietoon pohjautuvaa liikuntaneuvontaa ja – valmennusta. Tätä ongelmaa EHFA pyrkii aktiivisesti ratkaisemaa luomalla selkeitä yhteisiä Eurooppalaisia standardeja liikunta-alan ammattilaisten tunnistamiseksi sekä alan arvostuksen nostamiseksi.

EHFA (European Health and Fitness Association)

EHFA (European Health and Fitness Association) on kansainvälinen, Brysselissä päämajaansa pitävä, voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka edistää terveys- ja liikunta-alan etuja Euroopan Unionissa sekä osallistuu poliittiseen keskusteluun. EHFA:n keskeisiä tehtäviä on laatia ja valvoa liikunta-alan koulutusohjelmien koulutusstandardeja. Valtaosa kansainvälisesti tunnetuimmista koulutustahoista rakentaa koulutusohjelmansa juuri EHFA:n standardien mukaiseksi, taaten näin yhtenäisen laatujärjestelmän mukaiset koulutukset ja mahdollistaen kouluttamilleen ammattilaisille kansainväliset verkostoitumismahdollisuudet, sekä yhtenäiset ja tunnistetut koulutuskriteerit merkkinä osaamisesta. EHFA on myös laatinut Eurooppalaiset koulutusstandardit kunto- ja terveysliikunta-alan koulutusohjelmille. Suomessa järjestettävistä personal trainer-koulutuksista EHFA:n akreditointi on Trainer4You:n ja FISAF:n koulutuksilla.

Lisätietoja: http://www.ehfa.eu.com/ ja http://www.trainer4you.fi/lisatietoja/

Trainer4You, laadukasta liikunta-ammattilaisten koulutusta

Trainer4You on personal trainingin ja terveysvalmennuksen uranuurtajayritys Suomessa. Yritys kouluttaa ohjaajia ja valmentajia liikunta-alalle sekä tarjoaa yrityksille laadukasta liikuntavalmennusta.

Lisätietoja: http://www.trainer4you.fi

Suomalaisen liikunta-alan koulutus- ja valmennusyhtiö Trainer4You Oy:n personal trainer -koulutukselle on myönnetty arvostettu European Health and Fitness Assosiationin (EHFA) akkreditointi. EHFA on Euroopan johtava liikunta-alan katto-organisaatio, jonka tarkoituksena on edistää kunto- ja terveysliikunta-alan etuja EU:ssa sekä osallistua poliittiseen keskusteluun Brysselissä.

”Tämä on iso askel kohti tavoitteitamme yksilöiden sekä yhteiskunnan liikunta- ja terveystottumusten muuttamisessa pysyvästi paremmiksi”, kertoo Trainer4You:n toimitusjohtaja Tapani Määttä. ”Personal trainer -ammattinimikettä ei ole suojattu ja tämä on aiheuttanut hämmennystä niin koulutettavien, kuin itselleen valmentajaa etsivien parissa. EHFA:n standardit ratkaisevat tämän haasteen Euroopan laajuisesti.”

T4Y_kuntosalivalm.logokoulutettu PT by T4Y